POWER JUNGLE

Power Jungle เชื่อว่ารอบๆ ตัวของทุกคนนั้นมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่เสมอ ไล่ตั้งแต่พลังงานที่ร่างกายใช้เพื่อเคลื่อนไหว แสงไฟ แก๊ส ทำอาหาร พลังงานที่ใช้ปั่นเน็ตให้เราไถจอโทรศัพท์ ไปจนถึงพลังงานลี้ลับที่รอการทดสอบ! เพื่อชวนทุกคนมาสนุกกับการเล่นแร่แปรธาตุของพลังงาน โดยเฉพาะ พลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานทางเลือกที่ทุกคนเข้าถึงได้ Power Jungle จึงอาสานำข้อมูลเรื่องพลังงานสะอาดมาบอกเล่าให้เข้าใจง่าย เหมือนเวลาเปิดปิดสวิตช์ไฟที่เราทำปุบปั๊บได้แบบไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมาก แต่ที่แน่ๆ คือ ทุกครั้งที่เราใช้พลังงานในการทำอะไรสักอย่างก็ย่อมมีผลกระทบตามมาด้วยเสมอ การจัดสรรพลังงานทุกอย่างจึงควรคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราเองและชีวิตอื่นๆ อย่างไรบ้าง เพราะนี่คือโลกที่เราแบ่งปันพลังงานร่วมกันไปมาไม่รู้จบยังไงล่ะ นอกจากพลังงานสะอาดที่เราเชื่อมั่นแล้วนั้น ที่สำคัญคือ การใช้พลังงานให้สะอาดจะต้องหมายถึงการไม่สร้างภาระให้เพื่อนและโลกของเรามากนัก รวมถึงทุกคนจะต้องเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และมีการกำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วย Power Jungle เป็นการร่วมพลังกันระหว่าง สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันวิจัยพลังงาน และส่วนงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มาผจญภัยในโลกของพลังงาน และหาทางเลือกคลีนๆ ไปด้วยกันกับเรานะ