คุ้มหรือไม่? กับ Solar Rooftop

คุ้มหรือไม่? กับ Solar Rooftop (สัมภาษณ์ ดร.สิริภา จุลกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)