Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

พลังแห่งศรัทธา (superstition)

28 February 2020

สังคมไทยในขณะนี้มีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง เรื่องการลดขยะจากพลาสติก ในมุมมองของผู้ถ่ายภาพเชื่อว่า ในขณะเดียวกันสาเหตุของการสร้างขยะบางประเภท ก็ควรถูกตั้งคำถามเช่นเดียวกัน ผลงานชุดนี้จึงเป็นการ สำรวจและตั้งคำถาม ต่อความเชื่อบางประเภทในสังคมไทย ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากร และรวมไปถึงขยะที่ถูกผลิตขึ้น ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้าง ต่อห่วงโซ่อื่นๆในระบบ เช่น การคัดแยก การจัดเก็บ และการทำลายขยะดังกล่าวซึ่งเกิดจาก ความเชื่อ และแน่นอนว่าในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการ ล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้ “พลังงาน” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ชูศักดิ์ จารุลักขณา (Chusak Jarulakana)

Details

Date:
28 February 2020
Event Category:

Organizer

PowerJungle
Phone:
02-218-7468
Email:
powerjungle@gmail.com

Venue

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น7 ถนนพญาไทย
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 Thailand
+ Google Map
Phone:
02-218-7468