PJ MEDIA

เทคโนโลยีลดโลกร้อนของประเทศอังกฤษ
Carbon capture and storage จะเข้ามาช่วยประเทศอังกฤษให้บรรลุเป้าหมาย net-zero emission ภายใน 2050 ได้อย่างไร? อะไรคือความท้าทายในการปรับใช้เทคโนโลยี CCS?
ใครต้องเข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามระดับประเทศที่ส่งผลในระดับโลกบ้าง?
แล้วประเทศไทยสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประเทศอังกฤษ? (EP. 1)
.
.
แหล่งอ้างอิง
Bloomberg Green: 7 February 2020
Britain is getting ready to scale up negative-emissions technology
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

Tesla กับหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นธุรกิจแตกแขนงออกมาจากธุรกิจหลัก เพื่อตอบสนองแฟนพันธุ์แท้รถพลังงานไฟฟ้าของ Tesla เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง จากการขยับตัวครั้งนี้ของยักษ์ใหญ่ของวงการรถยนต์? แล้วประเทศไทยพร้อมหรือยังกับการโอบรับการมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้า? (EP. 2)
.
Podbean : https://www.podbean.com/eu/pb-d9pig-d488a9
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424
.

แหล่งอ้างอิง
Bloomberg Businessweek: 19 February 2020
Tesla’s next big challenge is bringing solar roofs to superfans

Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

สัมภาษณ์ ดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง
นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานการณ์ของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการผลิต Solar roof?

ประเทศจีนป่วยแล้วส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศอื่น ๆ?

มีมาตรการอะไรบ้างที่ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ระดับโลกนี้? มาฟังกันค่ะ (EP. 3)
.
Podbean : https://www.podbean.com/ei/pb-i2k5e-d51f0b
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424…
.
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

สัมภาษณ์ ดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง
นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานการณ์ของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการผลิต Solar roof?

ประเทศจีนป่วยแล้วส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศอื่น ๆ ที่เป็นคู่ค้าของยักษ์ใหญ่?

ประเทศไทยควรตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ระดับโลกนี้อย่างไร? (EP. 4)
.
Podbean : https://www.podbean.com/ei/pb-5hy5x-d51f15
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424…
.
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

แผงโซล่าเซลล์สร้างพลังงานสะอาด แต่ตัวมันเองสะอาดหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมกันนะ? (EP. 5)
.
Podbean : https://www.podbean.com/ew/pb-kc2br-d5e73a
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424
.

แหล่งอ้างอิง

TCIJ : คาดปี 2565-2601 ไทยเผชิญ ‘ขยะโซลาร์เซลล์’ สะสมเกือบแปดแสนตัน

Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

ไม่ว่าวันนี้ทุกคนจะไปไหนหรือทำอะไร ขอให้ Podcast Power Jungle เป็นเพื่อนคุณนะคะ

ผลกระทบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเยอรมนีและการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว (EP. 6)
.
Podbean : https://www.podbean.com/ei/pb-7d42d-d5e742
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424…
.

แหล่งอ้างอิง

TCIJ : จับตา : ตัวอย่างการจัดการขยะโซลาร์เซลล์ใน ‘เยอรมนี-ญี่ปุ่น’

Fraunhofer ISE : Recent Facts about Photovoltaics in Germany

Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

สัมภาษณ์ ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์

นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Low Carbon City : เมืองคาร์บอนต่ำมีหน้าตาเป็นอย่างไร? มีเมืองไหนในเอเชียและประเทศไทยที่เป็น Low carbon city? และความท้าทายที่ต้องเผชิญ (EP. 7)
.
.
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

สัมภาษณ์ ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์

นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Low Carbon City
นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ Low Carbon City (EP. 8)
.
Podcast : https://www.podbean.com/ei/pb-vftez-d6865d
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424…

.

Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในพลังงานสะอาดอย่างไรบ้าง?

ทิศทางการเติบโตของพลังงานสะอาดจะมีหน้าตาอย่างไรหลังยุค COVID-19? (EP. 9)
.
.

แหล่งอ้างอิง

Oilprice : 18 March 2020

Coronavirus Is Wiping Out Billions In Clean Energy Investments

GreenBiz : 26 March 2020

Coronavirus : Falling power demand is impacting clean energy

Upstreamonline : 31 March 2020

Coronavirus crisis might be the energy transition’s big opportunity

Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในพลังงานสะอาดอย่างไรบ้าง?

ทิศทางการเติบโตของพลังงานสะอาดจะมีหน้าตาอย่างไรหลังยุค COVID-19? (EP. 10)
.
.

แหล่งอ้างอิง

Oilprice : 18 March 2020

Coronavirus Is Wiping Out Billions In Clean Energy Investments

GreenBiz : 26 March 2020

Coronavirus : Falling power demand is impacting clean energy

Upstreamonline : 31 March 2020

Coronavirus crisis might be the energy transition’s big opportunity

Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562