PJ MEDIA

คุณจ่ายค่าไฟเดือนละเท่าไหร่และนโยบายลดค่าไฟช่วยลดค่าครองชีพได้มากแค่ไหน ห้ามพลาดเด็ดขาดกับสัมภาษณ์พิเศษ
ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

วิเคราะห์ถึงนโยบายลดค่าไฟและการเข้าถึงพลังงานสะอาดในไทย (EP. 21)
.
Podbean : https://www.podbean.com/ei/pb-hw8zr-e331bc
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424…
.
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
วิเคราะห์ถึงนโยบายลดค่าไฟและการเข้าถึงพลังงานสะอาดในไทย (EP. 22)
.
.
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สิริภา จุลกาญจน์

นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับทิศทางการลงทุน solar rooftop สำหรับผู้ใช้ไฟรายย่อยในประเทศไทยรวมทั้งนโยบายของรัฐที่มีต่อ โซลาร์ภาคประชาชน (EP. 23)
.
.
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ solar rooftop รายย่อยเป็นอย่างไรมาฟังคำคำอธิบายชัดๆ

จาก ดร.สิริภา จุลกาญจน์ นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (EP. 24)
.
.
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562