Ep 18: สัมภาษณ์ Dr. Chattip Prommuak (อ.มด) นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาศักยภาพของพลังงานทดแทน จากปาล์มน้ำมัน พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ (2/2)

18

สัมภาษณ์ ดร.ฉัตรทิพย์ พรหมหมวก

นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาศักยภาพของพลังงานทดแทน จากปาล์มน้ำมัน พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ (EP. 18)
.
Podbean : https://www.podbean.com/ei/pb-z4fqh-de9b1a
Apple podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424…
.
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562