Ep 8: บทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Low Carbon City: เมืองคาร์บอนต่ำมีหน้าตาเป็นอย่างไร? มีเมืองไหนในเอเชียและประเทศไทยที่เป็น Low carbon city? และความท้าทายที่ต้องเผชิญ

8

สัมภาษณ์ ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์

นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Low Carbon City
นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ Low Carbon City (EP. 8)
.
Podcast : https://www.podbean.com/ei/pb-vftez-d6865d
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424…

.

Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562