Ep 2: Tesla กับหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นธุรกิจแตกแขนงออกมาจากธุรกิจหลัก

2

Tesla กับหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นธุรกิจแตกแขนงออกมาจากธุรกิจหลัก เพื่อตอบสนองแฟนพันธุ์แท้รถพลังงานไฟฟ้าของ Tesla เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง จากการขยับตัวครั้งนี้ของยักษ์ใหญ่ของวงการรถยนต์? แล้วประเทศไทยพร้อมหรือยังกับการโอบรับการมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้า? (EP. 2)
.
Podbean : https://www.podbean.com/eu/pb-d9pig-d488a9
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424
.

แหล่งอ้างอิง
Bloomberg Businessweek: 19 February 2020
Tesla’s next big challenge is bringing solar roofs to superfans

Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562